Upale, kompresije (uklještenja), išijas, brahijalgije, sindrom karpalnog tunela, pareza facijalisa, pareza n. peroneusa, radijalisa itd., stimulacija  hipotonične bešike, povrede, multipla skleroza.

Moderna medicinska akupunktura

Moderna medicinska akupunktura je novi, moderan pristup ovoj staroj vestini lecenja. Zasniva se na naucno dokazanim principima delovanja stimulacije iglama posebnih tacaka, cime ubrzavamo lecenje mnogih patoloskih stanja... Isijasa, brahijalgija, teniskog lakta, bolnog ramena...