Dečja cerebralna oduzetost (DCO), hipotonija, hipertonija, usporen psihomotorni razvoj, tortikolis, pareza pleksus brahijalisa, deformiteti kičmenog stuba, skolioza, kifoza, deformiteti kolena, stopala, noćno mokrenje.

Više od 20 godina u našoj ambulanti neguje se dečija rehabilitacija i razvojna neurologija. Hipotonija, hipertonija, tortikolis i mnogi drugi problemi u odrastanju naših mališana lako se rešavaju rukama iskusnih i stručnih terapeuta.